کیفلت چیست؟

کیفلت در نظر دارد به منظور توسعه صنعت فینتک در کشور دسترسی به خدمات مالی و اقتصادی را با سرعت و سهولت بالا در اختیار کاربران قرار دهد و این خدمات را توسعه بخشد.
در حال حاضر کیفلت امکانات زیر را در اختیار کاربران قرار می‌دهد:
  • افزایش اعتبار
  • خرید شارژ موبایل
  • خرید بسته اینترنت
از ویژگی‌های کیفلت می‌توان به عدم نیاز به ثبت‌نام برای استفاده از امکانات عمومی پرداخت اشاره کرد اما چنانچه کاربر ثبت‌نام نماید می‌تواند به امکانات بیشتری از قبیل دسترسی به سوابق تراکنش های انجام شده و تکمیل فرم ها دسترسی پیدا کند.
kiflet-icon